Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ledig stilling

Kirketjener i Taksigelseskirken

Taksigelseskirken søger en engageret kirketjener, der ønsker at tage del i at videreudvikle den lokale folkekirke. Taksigelseskirken er en spændende bykirke lige ved Vibenshus Metro. Vi har mange børnefamilier og ældre brugere af kirken, men også et stort koncertpublikum og pop-up events.

Kirkens nuværende kirketjener har igennem de sidste mange år serviceret kirkens brugere på bedste vis, men ønsker nu at gå på pension. Vi er derfor på udkik efter en positiv, servicemindet person, der gerne løser alle forhåndenværende kirketjeneropgaver i samarbejde med kollegaer og daglig leder.

Det primære arbejdssted vil være i Taksigelseskirken, som samarbejder med Lundehus kirken, hvor der også er ansat en kirketjener. I vil kunne samarbejde og sparre omkring opgaverne. Derudover er der en daglig leder for begge kirker, samt tre præster, to organister, en kordegn og to kirke- og kulturmedarbejdere. Kirketjeneren skal arbejde sammen med alle ansatte.

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer om ugen med én fast ugentlig fridag og én løs fridag.

Stillingen ønskes besat pr 1. august 2022.

Vi forventer at du:

 • er udadvendt og kan tale med mange forskellige mennesker. Du skal være en god ambassadør for kirken.
 • føler ansvarlighed og kan arbejde selvstændigt samt bevare overblikket, når der er travlt.
 • har hænderne skruet rigtig på til praktiske opgaver herunder også rengøring, der er en stor del af din hverdag.
 • kan betjene kirkens tekniske installationer efter grundig oplæring.
 • har erfaring med IT på brugerniveau.
 • kan stå for administrative opgaver i forbindelse med udlejning af lokaler.
 • kan formulere dig i såvel skrift som tale.
 • straffeattest og børneattest skal vises.

Vi tilbyder:

 • en selvstændig arbejdsdag med selvstændige ansvarsområder.
 • en personalegruppe bestående af mange forskellige faggrupper, som alle hjælper hinanden og er loyale.  
 • god oplæring med den nuværende kirketjener og daglig leder
 • godt samarbejde med kirkens øvrige ansatte samt menighedsrådets kirkeværge og kontaktperson.
 • et aktivt sogn med mange forskellige aktiviteter og lyst til at gå i nye retninger.
 • stillingen indeholder skiftende og fleksible arbejdstider. Bemærk, at du er forpligtet til at deltage ved kirkens gudstjenester og kirkelige handlinger i højtider, hvilket også indebærer weekend- og aftenarbejde.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) samt organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Årslønnen aftales inden for intervallet 282.420,25 - 364.174,40 kr. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening. Der er rådighedsforpligtelse knyttet til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 26.651,44. Desuden ydes et OK18-tillæg på 1.247,51 kr. årligt. Alle forannævnte beløb er niveau pr. 1. april 2022.

Ud over lønnen ydes arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag på op til 15 %.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang fra hidtidig stilling. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Hvis du ikke allerede har gennemgået den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere, skal den gennemføres inden 2 år efter ansættelsen. Se cirkulære om uddannelseskrav for kirkefunktionærer på www.folkekirkenspersonale.dk.

Der vil blive indhentet børneattest og referencer i forbindelse med ansættelsen, og der er en prøvetid på 3 måneder.

Vil du vide mere?

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Mette Lyshøj Ulrikkeholm på telefon 30 66 77 14 eller mail mlul@km.dk.

Ansøgningen med relevante bilag sendes på mail til: 7054fortrolig@sogn.dk som én samlet pdf-fil, og skal være menighedsrådet i hænde senest torsdag, den 12. maj kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 24. maj og den 2. juni.