Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Retningslinjer for lokaleleje i Lundehus kirke

Hvem kan leje lokaler i Lundehus kirke?

 • Kirkens lokaler skal først og fremmest anvendes til kirkelige aktiviteter og handlinger. Kirkens tjenester går forud for ønsker om specifikke lokaler.

 • Lokaleleje sker først og fremmest til kirkens egne aktiviteter og ungdomskorpsene.

 • Kirkens lokaler kan udlejes til private i forbindelse med kirkelige handlinger.

 • Foreninger med lokal forankring og et ikke kommercielt formål kan leje lokalerne, hvis der ikke er andre arrangementer i kirken i øvrigt.

Betingelser for udlejning

 • Udlejning kan kun ske, såfremt det ikke falder sammen med kirkelige handlinger.

 • Reservering af lokaler kan tidligst ske en måned inden (eller hvor lang tid inden kalenderen er planlagt).

 • Forespørgsler på leje af lokaler skal ske skriftligt til kirke- og kulturmedarbejderen.

 • Lokalelejen er først gyldig, når der foreligger en skriftlig bekræftelse og en udfyldt lejekontrakt.

 • Lokalerne skal efterlades ryttet og rengjorte, borde og stole skal stilles på plads og al service skal være rengjort og stillet på rette plads i køkkenet.

  • Efterlades lokalerne rodede og beskidte, kan man udelukkes fra at kunne leje lokaler igen.

 • Kirken stiller service til rådighed. Alle forbrugsvarer – kaffe, te, servietter, lys mv. – skal medbringes af lejer.

 • Kirkerummet må som udgangspunkt ikke benyttes i forbindelse med lokaleleje.

 • Vi forventer, at inventar og service bliver behandlet ordentligt, og at skadesedlen udfyldes, hvis noget går itu. Kirken har service til 60 personer.

 • Prisen for lokaleudleje:

  • 500 kr. grundtakst

  • Lokalevagt 200 kr./time

  • 1000 kr. depositum.

 • Hvis vagten er nødt til at blive længere, gøre ekstra rent mv. trækkes det fra depositum.

 • Kirkens medarbejder er behjælpelig med praktisk information, men lejer sørger selv for opdækning, servering og oprydning.

 • Kor og organist kan øve i kirkerummet, selvom de tilstødende lokaler er udlejet.