Menighedsplejen i Taksigelseskirken

Menighedsplejen uddeler hvert år julehjælp. Julehjælpen kan søges ved et særskilt link fra begyndelsen af november. Det er udelukkende beboere i Aldersro sogn, som er berettiget til at søge julehjælp. 

Sognets menighedspleje er medlem af De Samvirkende Menighedsplejer. 

Endvidere kan der ydes støtte til sognets trængte borgere i årets løb. Henvendelse sker til sognets præster.

Menighedsplejen samler ind i sognet året rundt. 

Man kan støtte menighedsplejens arbejde med et beløb ved at indbetale til

Reg.: 2191

Kontonr.: 0113244690 (Danske Bank). 

Ophavsret: