Ledige stillinger

 

Kirketjener

En stilling som kirketjener ved Lundehus Kirke, Lundehus Sogn er ledig pr. 1. december 2019.

Stillingen er på 37 timer pr. uge.

Lundehus Kirke er en levende kirke i et kulturelt mangfoldigt sogn på Østerbro. Kirken har mange aktiviteter som korundervisning, studiekredse og foredrag, musikarrangementer, højmesser og særlige gudstjenester, FDF/spejdere, filmklub, litteraturkreds, kaffeklub, menighedspleje, med mere. Jobbet som kirketjener i Lundehus Kirke rummer stor frihed, så det er vigtigt, at du er engageret og pligtopfyldende med lyst til at arbejde i folkekirken. Du har praktisk og teknisk håndelag og kan sørge for, at vores faciliteter er klar til brug. Du er struktureret, har ordenssans og er god til at planlægge arbejdsdagen og kan arbejde selvstændigt. Du kan samarbejde med mange forskellige faggrupper og rumme en mangfoldig menighed.


Arbejdsområderne er almindeligt forekommende kirketjeneropgaver og omfatter bl.a.:

Forberedelse af og medvirken i gudstjenester og kirkelige handlinger
Vedligeholdelse og rengøring af lokaler i kirken
Klargøring og efterfølgende oprydning af lokaler til arrangementer og aktiviteter
Ad hoc praktisk støtte til de ansvarlige for vores aktiviteter
Pasning af udendørsarealerne
Mindre administrative opgaver

Der forekommer varierende arbejdstider og aftenarbejde efter aftale.

 

Ansættelse sker ved Lundehus Sogns Menighedsråd, Strødamvej 1, 2100 København Ø.

Ansættelsen er omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer (OAO-S) og Organisationsaftalen for kirkefunktionærer med kerneopgaver som kirketjener eller graver indgået mellem Kirkeministeriet og Danmarks Kirketjenerforening og det tilhørende protokollat for kirketjenere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk.

Nuværende tjenestemandsansatte kirketjenere har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Det er en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kirketjenere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 270.169,96 kr. – 348.377,94 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 270.169,96 kr. (nutidskroner).

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 25.495,41 kr. (nutidskroner).

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kirketjenerforening.
Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til daglig leder Mette Ulrikkeholm på telefon 30667714 / mail: mlul@km.dk

Ansøgningen med relevante bilag sendes til mlul@km.dk

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest den 9. oktober 2019

Ansættelsessamtaler forventes at finde stede i uge 43.

Menighedsrådet kan oplyse, at der vil blive indhentet referencer. Endvidere vil der blive indhentet børneattest/straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

 

Ophavsret: